Vi har repræsentanter "alle steder"

Vi er anerkendt som den indstillingsberettigede lejerforening i Roskilde og i omegnskommunerne. RL og Køge Lejerforening (der ligesom RL er medlem af Danmarks Lejerforeninger) dækker tilsammen Roskilde, Lejre og Ringsted kommuner. Køge Lejerforening dækker kommunerne i Køge retskreds. RL og RLE dækker kommunerne i Roskilde retskreds.  
Det er RL og Køge Lejerforening, der har indstillet samtlige lejer-repræsentanter i huslejenævn, beboerklagenævn og det enlige byfornyelsesnævn i amtet. På tilsvarende vis har vi indstillet praktisk talt alle boliglejer-lægdommerne ved boligretterne, samt en række lejer-repræsentanter  i udvalg og kommissioner.