Solid lokal erfaring i at køre lejersager

RL og RLEs sagsbehandlere har siden oprettelsen i 1977 kørt et meget stort antal sager for de tilsluttede beboerrepræsentationer og enkeltmedlemmer. Sagerne har været kørt fortrinsvis i huslejenævnet, men en væsentlig andel af sagerne er også - gennem foreningens advokat - blevet prøvet gennem retssystemet. Det store flertal af sagerne er blevet vundet. Hvilket har givet foreningen et meget rigt erfaringsmateriale og sat foreningen i respekt hos udlejere og lejerets-advokater i byen.