Roskilde Lejerforening og Lejerforeningen RLE
 
Sankt. Peders Stræde 2, 1. 4000 Roskilde; Ti. og to. dag kl. 19:00-21:00; Tlf: 46361819;
E-mail 

 

Hvad får du hos Roskilde Lejerforening for Enkeltmedlemmer?

Ved indmeldelse som enkeltmedlem (eller lille beboerrepræsentation) i Lejerforeningen RLE, får du/I en erfaren lokal lejerforening i ryggen.

Når man indmelder sig som enkeltmedlem i RLE, er det hele husstanden der har medlemsrettigheder i leje-forhold vedrørende husstandsadressen. Ét medlemskab giver dog kun én stemme på generalforsamlinger mv..

Ved førstegangs-indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr (se kontingent). og betalingen dækker kalenderåret ud. Derefter opkræves kontingentbeløbet én gang årligt.

Medlemsskabet giver ret til:

 • Løbende rådgivning.
 • Sagsbehandling (til og med nævnsbehandling) i konkrete sager, efter fuldmagt til RLE. Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævn og beboerklagenævn betales af lejerforeningen.
 • At søge RLEs retshjælpsfond om støtte i tilfælde af retssager.
 • Du modtager fire gange årligt vores medlemsblad "Lejer på Midtsjælland".
 • Tilbud om deltagelse i Danmarks Lejerforeningers kursusvirksomhed. (Gratis og inklusive betalt transport).
 • En række øvrige rettigheder og muligheder, som fremgår af de fulde medlemsrettigheder i RLE, RL og Danmarks Lejerforeninger.
      
   
  Er der ting du savner, eller vil spørge om? Så ring eller send os en mail!

 


 Siderne er opdateret d. 23-10-22